Om oss

Obsequio AB är ett nytt konsultföretag som marknadsför och levererar en förpackad tjänst för verklig regelefterlevnad av GDPR.

Vi som arbetar i bolaget har alla en lång och gedigen erfarenhet från konsultbolag. Skälet till
att vi drog igång verksamheten var att vi såg ett tydligt kundbehov för att implementera
GDPR på riktigt.

Kontakta oss

Våra erfarenheter

Vi upplever när vi träffar kunder att många känner en stor osäkerhet kring sin egen regelefterlevnad av GDPR.

Vi hör ofta kunder som säger ”Vi hade en väldigt stor aktivitet under våren 2018 men sedan gick nog luften ur oss lite grann.”

Det visar sig när vi gör nulägesanalysen att de flesta dokumenten finns på plats, ofta daterade maj 2018, men inte uppdaterade efter det.

När vi gör intervjuer i organisationerna så blir det en igenkänning kring dokumenten men mer oklart när vi kommer in på frågor kring hur man använder dokumenten.

Många organisationer har haft hjälp att få dokumenten på plats med resultatet att dokumenten är juridiskt korrekta och följer GDPR men är inte anpassade till organisationens arbetssätt, kultur, riskaptit mm.

Våra ledord

Viktiga ledord för Obsequio i arbetet hos kunder är:

Acceptans

Det måste finnas en acceptans i organisationen för att nå regelefterlevnad. Det är bättre om dokumenten täcker 70% och det finns 100% följsamhet än att dokumenten täcker 100% med 30% följsamhet.

Faran med det sistnämnda är att då vet du som ansvarig inte hur stor den verkliga regelefterlevnaden är.

Proportionalitet

Skapa dokument som går att skala både upp och ner. Har du för ambitiösa krav på en Konsekvensbedömning blir ofta resultatet att det görs väldigt få Konsekvensbedömningar.

Vårt erbjudande

Vill ni säkerställa att organisationen arbetar efter de riktlinjer som har beslutats?

Att veta att regelefterlevnaden verkligen fungerar i praktiken. Att systemen är säkrade, att alla arbetar efter de regler som det är tänkt, att alla gör som de ska. Detta är viktigt och kräver anpassning och förändring av arbetssätt vilket kräver tålamod och långsiktighet. I ett åtagande från Obsequio får ni båda delarna.

Vi arbetar inte med timdebitering utan levererar en tjänst som ett abonnemang med en prissättning som gör att ni kan agera långsiktigt.

Som en extra bonus har vi även konsulter som är verksamma som dataskyddsombud (DSO) och som vid behov kan ta rollen som DSO.

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Fyll i dina uppgifter för att ta del av nyheter om GDPR.

Tack! Din prenumeration är mottagen!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skulle skickas.