Välkommen!

Obsequio AB är ett nytt konsultföretag som marknadsför och levererar en förpackad tjänst för verklig regelefterlevnad av GDPR.

Läs mer

Riktlinjer

Vill ni säkerställa att organisationen arbetar efter de riktlinjer som har beslutats?

Riktlinjer
Anpassning

Anpassning

Att veta att regelefterlevnaden verkligen fungerar i praktiken. Att systemen är säkrade, att alla arbetar efter de regler som det är tänkt, att alla gör som de ska. Detta är viktigt och kräver anpassning och förändring av arbetssätt vilket kräver tålamod och långsiktighet. I ett åtagande från Obsequio får ni båda delarna.

Abonnemang

Vi arbetar inte med timdebitering utan levererar en tjänst som ett abonnemang med en prissättning som gör att ni kan agera långsiktigt.

Abonnemang
Konsult

Konsulter

Som en extra bonus har vi även konsulter som är verksamma som dataskyddsombud (DSO) och som vid behov kan ta rollen som DSO.

Mer om tjänsten

Nyhetsbrev

Fyll i dina uppgifter för att ta del av nyheter om GDPR.

Tack! Din prenumeration är mottagen!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skulle skickas.