Nyheter

OBM för att få verklig regelefterlevnad

2020-05-07

Det är inte medarbetarna det är fel på om ni inte har verklig regelefterlevnad av GDPR – det är organi­­sationen. Det är grunden i OBM, organizational behavior management, en metod för att genomföra förändringar på organisationsnivå. Detta är en viktig ingrediens när vi arbetar med kunder för att nå verklig regelefterlevnad. De allra flesta organisationer har idag tagit fram (långa) policyer och dokument. Det har hållits både utbildningar och genomgångar av dessa. Det har gjorts uppföljningar och påminnelser. Ändå händer … ingenting. Medarbetarna fortsätter att göra som de alltid har gjort – och du fortsätter att tjata. Att genomföra en större förändring inom en organisation, som att implementera dataskyddsförordningen, kan vara lättare sagt än gjort. När då inte implementeringen får genomslag i organisationens arbetssätt så är det lätt hänt att skulden faller på personalen. Vi hör ofta att det är fel på medarbetarna. Det är de som har fel inställning, attityd, värderingar eller vad det nu handlar om. Men vi menar att det är organisationen som Personuppgiftsansvarig som måste ta sitt ansvar. Om väldigt många människor är osäkra och beter sig på ett sätt som inte är i enlighet med GDPR och alla skrivna policyer så finns det något i organisationen som gör att folk att gör fel saker. Vi använder OBM i våra uppdrag och det går i korthet ut på fyra steg: 1) Prioritering. Vad är viktigast att förändra? Sätt tydliga, mätbara mål. 2) Beteendeanalys. Vad händer om medarbetarna faktiskt följer införda rutiner? På vilket sätt skall förändringarna synas? 3) Förändring. Genomför förändringen. Följ upp och ge återkoppling till de som följer förändringen (och de som inte gör det). 4) Vidmakthållande. Följ upp att förändringen som införts håller över tiden och att inte organisationen ramlar tillbaka till tidigare arbetssätt.

Läs mer

Nyhetsbrev

Fyll i dina uppgifter för att ta del av nyheter om GDPR.

Tack! Din prenumeration är mottagen!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skulle skickas.